Phân tích bản chất phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản

Bản chất giá trị thặng dư, ban chat gia tri thang duBài tiểu luận: Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản – Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư.

Trả lời:

Trước hết bạn cần biết giá trị thặng dư là gì? Giá trị thặng dư là một trong những khái niệm trung tâm trong học thuyết về kinh tế chính trị của Mác – lê nin, trong đó Mác đã nghiên cứu và đưa ra một số công thức tính toán xung quanh khái niệm giá trị thặng dư trong các tác phẩm viết về kinh tế chính trị của ông; dùng để khẳng định việc các nhà tư bản đã lấy đi lao động thặng dư của công nhân, là nền tảng tích lũy tư bản. Vậy chúng ta đã hiểu gì về bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản? hãy cùng phân tích bản chất phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản một cách kĩ càng chi tiết hơn và cùng tìm hiểu xem Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư.

Phân tích bản chất phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản

Sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản

1. Công thức chung  của tư bản

Phân tích bản chất phạm trù của giá trị thặng dư trong bộ tư bản, phan tich ban chat pham tru cua gia tri thang du

Nếu là tiền thông thường thì hoạt động theo phương thức hàng – tiền – hàng (H-T-H). Công thức này gọi là công thức lưu thông hàng hoá giản đơn, còn nếu tiền là tư bản thì vận động theo công thức tiền – hàng – tiền (T-H-T). Công thức này gọi là công thức lưu thông của tư bản. Mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng. Vì vậy sự vận động sẽ kết thúc khi những người trao đổi có được giá trị sử dụng mà anh ta cần đến. Trái lại, mục đích sự vận động của tư bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị. Hơn nữa là giá trị tăng thêm vì vậy nếu số tiền thu về bằng số tiền ứng ra thì sự vận động trở nên vô nghĩa. Vì vậy số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra. Do đó công thức vận động đầy đủ của tư bản là T-H-T’ trong đó T’= T + t. Số dôi ra đó (t) Mác gọi là giá trị thặng dư và số tiền ban đầu chuyển hoá thành tư bản. Vậy tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư …. (còn tiếp)

2. Mâu thuẫn chung của công thức chung  của tư bản

- Tư bản vận động theo công thức T-H-T’ trong đó T’ = T + t. Vậy t được sinh ra như thế nào? Như vậy chỉ có 2 trường hợp: trong lưu thông và ngoài lưu thông.

a. Trong lưu thông (Trao đổi, mua bán): Dù trao đổi ngang giá hay không ngang giá cũng không tạo ra giá trị mới và do đó không tạo ra giá trị thặng dư

-  Trường hợp trao đổi ngang giá (mua bán đúng giá trị ) chỉ là sự chuyển hoá hình thái giá trị từ H – T và ngược lại . Do đó, tiền không lớn lên, giá trị không tăng thêm.

- Trao đổi không ngang giá:

Mua rẻ (thấp hơn giá trị) thì có lợi trong khi mua. Nhưng khi bán, bán thấp hơn giá trị thì chịu thiệt thòi.

Bán đắt (cao hơn giá trị): cái được lợi khi là người bán thì sẽ chịu thiệt khi là người mua.

Mua rẻ, bán đắt: điều này chỉ giải thích sự làm giàu của những thương nhân cá biệt chứ không giải thích sự làm giàu của tư bản nói chung

Như vậy trao đổi không ngang giá thì giá trị không tăng thêm

b. Ngoài lưu thông (xét hai nhân tố) không có sự tiếp xúc hàng tiền:

Nhân tố (T) tiền: “tiền” tự nó không lớn lên.

 Xét nhân tố (H) hàng: Hàng ngoài lưu thông tức là vào tiêu dùng:

….. (còn tiếp)

3. Hàng hóa sức lao động

Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, thể lực và trí lực mà người đó sẽ vận dụng trong quá trình sản xuất ra một giá trị sử dụng.

Trong bất cứ xã hội nào, sức lao động cũng đều là điều kiện cần thiết để sản xuất. Nhưng không phải bao giờ sức lao động cũng là hàng hoá. Sức lao động chỉ biến thành hàng hoá trong những điều kiện lịch sử nhất định. Đó là: …. (còn tiếp)

Sản xuất ra giá trị thặng dư

1. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư

Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhát giữa quá trình tạo ra giá trị sử dụng và quá trình lớn lên của giá trị hay quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư.

- Phân tích bản chất của giá trị thặng dư … (còn tiếp)

- Mác đã kết luận: Vậy giá trị thặng dư là 1 phần giá trị được sáng tạo ra do kéo dài vượt khỏi giớí hạn mà tại điểm đó giá trị sức lao động được trả ngang giá.

Bài phân tích còn khá dài, để tìm hiểu chi tiết hơn về mục phân tích bản chất phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản, và Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, bạn vui lòng tải bài tiểu luận tại đây