Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Nếu có mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của công việc và năng lực hạn chế của bản than thì anh chị giải quyết như thế nào?

Tiểu luận chi tiết về đề tài: Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Nếu có mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của công việc và năng lực hạn chế của bản than thì anh chị giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập:

Phân tích quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, phan tich quy luat thong nhat va dau tranh giua cac mat doi lap

 • Tất cả các sự vật hiện tượng trên thế giới đều có các mặt trái ngược nhau:
  – Ví dụ như nguyên tử thì có hạt nhân và điện tử.
  ở sinh vật có đồng hóa và dị hóa.
  Ở kinh tế thị trường có cung và cầu.
 • Theo Mac-Lê-nin trong phép duy vật biện chứng gọi các mặt trái ngược nhau này là các mặt đối lập nhau.
 • Các mặt đối lập trái ngược nhau tồn tại khách quan phổ biến trong tất cả sinh vật trong thế giới khách quan.
 • Các mặt đối lập tác động qua lại lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau để tạo thành các mâu thuẫn biện chứng.
  Ví dụ như trong kinh tế thị trường có người mua thì mới có người bán, 2 bên cạnh tranh nhau, mặc cả bên nào trả giá được thì bán được, nhưng cũng nhờ sự cạnh tranh giữa cung và cầu mà chúng phát triển hơn.

Phần 2:

Vận dụng quy luật đấu tranh giữa các mặt đối lập vào công việc

 • Các mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau. Các mặt đối lập nương tựa lẫn nhau giống như một người cần mua gà thì cần có người bán gà thì mới mua được gà về, vì sự nương tựa lẫn nhau không thể tách rời nhau đã tạo nên sự thống nhất giữa các mặt đối lập. Các mặt đối lập tồn tại không tách rời nhau nên giữa chúng bao giờ cũng có nhiều nhân tố giống nhau đó gọi là sự đồng nhất ví dụ như người mua gà và người bán buôn, người mua gà buôn và mang đi nơi khác bán cùng giống nhau ở điểm là đều bán gà. Sự đồng nhất của các mặt đối lập trong sự triển khai của mâu thuẫn tới một lúc nào đó các mặt đối lập có thể chuyển hóa lẫn nhau , như khi cả 2 bên đều là người bán gà thì họ sẽ trở thành người cạnh tranh nhau để bán, đấu tranh giữa giá cả để người mua khác mua gà của họ…

Bài tiểu luận còn rất dài, các bạn vui lòng tải tài liệu tại đây