Phân tích vai trò của thực tiễn với nhận thức. Việc kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao trình độ ngành nghề?

Bài tiểu luận chi tiết về chủ đề:

Phân tích vai trò của thực tiễn với nhận thức. Việc kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao trình độ ngành nghề?

Trả lời:

Phân tích vai trò của thực tiễn với nhận thức:

  1. Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
  2. Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
  3. Hoạt động thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức; là động lực của nhận thức; là tiêu chuẩn của nhận thức:

Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức:

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, vai tro cua thuc tien voi nhan thuc

  • Ví dụ trong ngành y, nếu các bác sĩ chỉ học trên lí thuyết mà không có thực tế thì khi ra ngoài thực tế khám bệnh các biểu hiện bệnh của người bệnh không giống hoàn toàn theo lí thuyết các bác sĩ chưa có kinh nghiệm thức tế sẽ không thể chẩn đoán bệnh được. Từ thực tế nhiều lần khám bệnh bác sĩ mới rút ra được kinh nghiệm cho mình và đi vào nhận thức từ lần sau cứ nhìn thấy khám thấy những dấu hiệu triệu chứng như thế sẽ biết chẩn đoán ra ngay bệnh gì.
  • Ví dụ: từ nhu cầu thực tiễn ta cần tính toán sức chứa của các bình, hộp, hay cần tính thời gian để đi tới đâu, làm gì mất bao lâu mà toán học đã ra đời và phát triển. Người ta tính ra được một chiếc xe máy có vận tốc 40km/h sẽ đi hết quãng đường dài 80km hết 2 giờ.
  • Chính vì thế mà ta thấy thực tiễn chính là nguồn gốc của nhận thức, nó không thể tách rời thực tiễn mà nhờ có các hoạt động thực tiễn mà các giác quan của con người ngày càng hoàn thiện, năng lực, tư duy logic không ngừng nâng cao củng cố và phát triển.
  • Con người nhận thức được muốn tồn tại sống sót thì cần phải lao động, ta thấy nếu không lao động không có gì ăn con người sẽ chết điều đó tác động vào ý thức con người, con người nhận thức được việc không lao động tạo ra sản phẩm nuôi sống bản thân thì mình sẽ chết đói, từ thực tiễn đó mà con người đã nhận thức được. Từ đó ta thấy thực tiễn chính là tiền đề nguồn gốc của sự nhận thức, có thực tế có trải nghiệm trực tiếp ta mới có được nhận thức.
  • Trong hoạt động thực tiễn, con người dùng các công cụ, các phương tiện để tác động vào thế giới, làm thế giới bộc lộ những đặc điểm, thuộc tính, kết cấu quy luật vận động, con người nắm bắt lấy các đặc điểm thuộc tính đó dần dần hình thành tri thức về thế giới.

Phần 2:

Ý nghĩa của việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành

Bài tiểu luận còn khá dài, các bạn vui lòng tải xuống tại đây